Zbabělost je, když víme, co máme činit, ale nečiníme to.