V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.