První a nejdůležitější krok k moudrosti je vzájemná láska mezi žákem a učitelem.