Neobětujme slabé silným, chceme-li se sami zachránit.