Jsou city, které se nedají vyslovit jinak, než mlčením.