Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu.