Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost fakt, či fantazie.