Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překážejí jim v jejich realizaci.