Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: Vítán budiž mor!