Velmi nespravedlivému míru bych asi dal přednost před nadmíru spravedlivou válkou.