Své chudé hroudy do smrti se nezřeknu; tam ječmen sice chroupám, ale bez bázně.