Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášlit nemá, a proto nesmíme býti skromní přespříliš.