Sebeláska a všechna její odvětví jsou tak nutné člověku jako krev kolující v jeho žilách, a ti, kteří mu chtějí vzít vášně proto, že jsou nebezpečné, podobají se tomu, kdo chce člověka zbavit veškeré krve jen proto, aby jej neranila mrtvice.