Prozíravost a spravedlnost mi říkají, že v elektřině a páře je více lásky k člověku nežli v panictví a vegetariánství.