Práce od nás vzdaluje tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi.