Oliver plakal statečně a kdyby byl mohl vědět, že jest sirotkem, ponechaným péči církevních představených a dozorců, možná, že by byl plakal ještě více.