Nespravedlnost, které se dopouštíme, a ta, kterou sami trpíme, není vážena na stejných vahách.