Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.