Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.