Největší chyba je, když si nejsme vědomi žádné chyby.