Lidé myslí pouze proto, aby ospravedlnili své špatné činy, a hovoří, jen aby maskovali své myšlenky.