Lépe se ctí něco ztratit, nežli s hanbou vyzískat.