Kdo je naplněn žádostmi, postihuje jen vnější tvářnost věcí.