Každý člověk více nebo méně pociťuje potřebu stát se jiným člověkem.