Každý člověk má v sobě zárodky všech lidských vlastností.