Jsem přesvědčen, že žádná láska k jinému by nebyla úplná, kdyby nebyla zároveň doprovázena lhostejností k sobě samému.