Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.