Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.