Je po všem. Svět před mým zrakem potemněl; pro tu chvíli vše ostatní zmizelo z mé paměti.