Jako všechny zákony světa, i pravda je stálá a neměnná.