Idioti jsou jako láska: dokud budou na světě dva lidé, nevyhynou.