Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.