Básník bez lásky - to by byla fyzická i metafyzická nemožnost.