Ano, ale lva. (Odpověděla lvice lišce, která se jí posmívala, že rodí pouze jedno mládě.)