Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše je to nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.