Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.