Není blbce, aby si nebyl jist, že je velikým mužem, není osla, aby - shlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí - nehleděl na sebe s potěšením a neshledával, jak náramně se podobá koni.