Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.