Když vyženou Boha ze země, my jej ubytujeme v podsvětí.