Kdo rychle zbohatli, ti - jak se ví - na štědrost berou šetrný metr a ke svým otrokům bývají zlí.