Jen z neznalosti dějin pomlouváme svoji dobu. Vždy tomu tak bylo.