Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.