Bláznovství, pane, obchází kolem světa jako slunce; není místa, kde by nesvítilo.